Kontaktpersoner

Kontaktperson för Föreningen för katekumenatet:
Meta Måhl
meta.mahl@svenskakyrkan.se
026-17 05 51

Varje stift inom Svenska kyrkan har medarbetare som stöder församlingarna i arbetet med katekumenatet.

Uppsala       
Camilla Zacco
camilla.zacco@svenskakyrkan.se
018 68 07 85

Linköping    
Marie Hagman
marie.a.hagman@svenskakyrkan.se
013 24 26 65

Skara     
Gunilla Nordin
gunilla.nordin@svenskakyrkan.se
0511 262 61

Strängnäs   
Charlotte Bachelder
charlotte.bachelser@svenskakyrkan.se
0152 234 85

Västerås 
Cathrin Tegerstrand
cathrine.tegerstrand@svenskakyrkan.se
021 17 85 52

Växjö 
Hans Boeryd
hans.boeryd@svenskakyrkan.se
0470 77 38 12

Lund   
Eva Wulff
eva.wulff@svenskakyrkan.se
046 15 55 36

Göteborg  

Karlstad  
Anne-Marie Alvar Nordström
ami.nordstrom@svenskakyrkan.se
054 17 24 29

Härnösand

Luleå
_

Visby 
Elisabet Stenqvist Edlund
estenqvist@telia.com
0707 43 20 03

Stockholm